Styrelse

Marina Johansson, Göteborg
ORDFÖRANDE
Kommunalråd i Göteborg
marina.johansson@stadshuset.goteborg.se
 

 

Mikael Sanfridson, Kommunalråd, Linköping
mikael.sanfridson@linkoping.se

Johnny Gustafsson, Drogsamordnare, Gävle

johnny.gustafsson@gavle.se

Marcus Häggström, Regionfullmäktige, Gävleborg, Söderhamn
Tfn 0270-752 41 / 070-531 80 15
marcus.haggstrom@regiongavleborg.se
Elisabeth Thulin, Enhetschef, Ystads kommun
elisabeth.thulin@ystad.se

Göran Gredfors,  Kommunalråd och
Ordförande i Socialnämnden, Eskilstuna
goran.gredfors@eskilstuna.se