Kaunas XIII century Castle
Årskonferensen i Kaunas, mottagning i Kaunas stadshus, juni 2017
 
Stadsnätverket ECAD (Europeiska Städer mot Narkotika) arbetar vidare med att förbättra våra städers insatser mot narkotika genom spridning av kunskap och ökad samverkan.

Detta nyhetsbrev omfattar ECADs verksamhet mellan juni och november 2017.

Borgmästarkonferens i Kaunas - trygghet och säkerhet i fokus

Årets borgmästarkonferens gick av stapeln i Kaunas i Litauen och behandlade frågor om trygghet och säkerhet. Hur kan våra städer bli säkrare men också hälsosammare genom satsningar på polis, förebyggande arbete och behandling? Preventing, Protecting, Policing var tema för konferensen. 

Laimonas Vasiliauskas, Senior Specialist, Europol, hade en genomgång om den europeiska narkotikamarknaden och utbredningen av organiserad brottslighet och kriminella gäng i Europa. Narkotika är fortsatt en viktig del för den organiserade brottsligheten men trenden är att brottsligheten blir allt mer diversifierad och multikriminell.

För att arbeta mot den organiserade brottslighetens grogrunder behövs smartare och mer underrättelsestyrt polisarbete (intelligence led policing) och gärna i nära samverkan med allmänheten och kommunerna (community led policing) enligt Thorsten Stodiek, Strategic Police Matters Unit, organisationen för säkerhet och samarbetet i Europa - OSSE. 

Om hur svenska polisens arbete ser ut fick åhörarna en föredragning av Kim Nilvall från Nationella Operativa Avdelningen - NOA. En av huvudförfattarna till rapporten om särskilt utsatta
områden beskrev hur äldre kriminella i dessa områden genom att involvera yngre generationer i normbrytande beteende kan sedan rekrytera in dem i den organiserade brottsligheten.

De särskilt utsatta områden blir mer sårbara för de cirka 5000 kriminella som finns där. Polisen efterfrågar hjälp och stöd från kommuner, myndigheter och civilsamhället för att vända utvecklingen.

 

Ett väldigt lyckad exempel på hur lokalsamhällen kan byggas både tryggare och mer hälsosamma gavs av Jon Sigfusson och allt mer växande projekt Youth in Europe.
På Island har ungdomars drickande, rökning och narkotikaanvändande sjunkit stadigt i över 20 år. Idag har Reykjavik Europas lägsta ungdomsdrickande.
Genom enkätundersökningar bland ungdomar har man åstadkommit en noggrann kartläggning av områdesspecifika skydds- och riskfaktorer. Data ligger till grund för satsningar i lokalsamhällena och på nationell nivå som återupprepas år efter år för att bygga bort sårbarheter och stärka skyddsfaktorer i barn och ungdomars uppväxtmiljöer. Resultaten är så imponerande att länder från hela världen har hört av sig och vill återskapa metoden. ECAD har varit involverad i projektet sedan 2006. 
 

I andra änden av spektrumet fick vi höra om San Patrignanos arbete med att rehabilitera och socialt integrera personer med missbruksproblem, berättade Antonio Boschini.
 En stark motivation och vilja till förändring samt en beredskap att investera 3-4 år av sitt liv i behandling är vad som krävs för att tillfriskna från missbruk. Det som är intressant för svenska kommuner är att det finns en chans att skicka även svenska klienter till centret som ligget i Italien. Kostnaden för detta är mycket låg då privata donationer och de boendes eget arbete finansierar rehabiliteringsprocessen till stor del.

 
  Avslutningsvis fick vi en genomgång från Walter Kegö, Institutet för säkerhets- och utvecklingspolitik av den mycket allvarliga miljöproblematik som är förknippad med främst framställning av narkotika. Kemiska restprodukter dumpas i vattendrag och spolas ut på vägar vid regnväder. Kontaminerade verktyg och lokaler måste saneras vid tillslag mot narkotikalaboratorier. Cannabisodlingar inomhus är väldigt energiintensiva. Utomhus kräver de stora mängder vatten. Paradoxalt är att en generation som är mer miljömedveten än tidigare samtidigt hyser en mer tillåtande inställning till narkotika.
Europarådet i Strasbourg, Frankrike
Bild: Dominique Edte

PACE och Europarådet

Under sommaren var ECAD inbjudna att föreläsa för parlamentariker vid interparlamentariska unionen (PACE) i Europarådet i Strasbourg. Vårt budskap var att det är möjligt att åstadkomma en minskning i efterfrågan på narkotika genom ett metodiskt och långsiktigt engagemang på nationell såväl som lokal nivå. Island visar vägen.

OSSE

Kongresshuset Hofburg, Wien
Bild: www.hofburg.com/en

ECAD var också bjuden till en konferens om organiserad brottslighet och terrorism anordnad av enheten för transnationella hot vid Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, OSSE. Budskapet var att kommuner och städer sitter på nycklarna till att minska länders sårbarhet mot organiserad brottslighet och radikalisering. Ett gott preventivt arbete underlättar brottsbekämpande myndigheters arbete med att lagföra brottslingar och terrorister.

Almedalen 2017Under Almedalsveckan anordnade ECAD en rad evenemang i samverkan med Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) samt Kriminellas Revansch i Samhället (KRIS).
 • Marijuanalegaliseringen i Colorado – hur ser det ut i skolorna?
 • Global narkotikapolitik – är FNs narkotikakonventioner hotade?
 • Är det socialliberalt att legalisera cannabis? 
 • Cannabis – är det ett läkemedel? 
 • Vad krävs för att tillfriskna från narkotikamissbruk? 
 • Öppet intag till missbruksvården? 
 • Globaliseringens avarter: Narkotika, Våld och Terrorism - hur hänger allt ihop? 
 • Varför kommer missbrukarna tillbaka? 
 • Hur ska polisen långsiktigt vinna mot organiserad brottslighet i utsatta områden?
 • Aldrig Backa – om att bli mamma och sluta med droger.
 • Kriminalitet och missbruk – om att bryta mönster
 • Kan före detta kriminella missbrukare utbilda sig till att hjälpa andra lägga av?
 • Kan Tullverket stoppa skjutningar i förorten?
 • Åka fast för ringa narkotikabrott – är det vård eller straff som gäller?
 


ECAD föreläsningar

ECAD finns alltid tillgängligt för föreläsningsförfrågningar om narkotikapolitik. ECADs generalsekreterare har, inom ramen för TreStad2 projektet i Stockholm, utbildat ungefär 1000 anställda som arbetar med ungdomar och/eller sociala frågor i argumentation och omvärldsbevakning kring cannabis. 
Stockholm Stad i samarbete med ECADs generalsekreterare erbjuder onlineföreläsningar om cannabis.
Föreläsningarna finns här

I oktober månad föreläste generalsekreterare för ett hundratal kommunanställda i Jämtlands län i samarbete med Länsstyrelsen i Jämtland på temat ”Koll på cannabis”.

 


ECAD har ett nytt Mission Statement:
Prevent use, reduce harm and facilitate recovery 

Vid ECADs 24 Borgmästarkonferens antogs en ny uppdragsbeskrivning (mission statement) av plenum. Syftet med den nya uppdragsbeskrivningen är  att förtydliga organisationens förhållningssätt till skadereducerande åtgärder och distinktionen mellan hälsobefrämjande åtgärder på kort sikt och åtgärder som på lång sikt strävar mot ett samhälle fritt från narkotika.
Den nya uppdragsbeskrivningen kan läsas i sin helhet nedan:

"ECADs vision is a society free from drugs. ECAD seeks to be a positive force for an ambitious drug policy. ECAD aims to reduce both drug availability and demand, as well as the societal and individual impacts of drug-related harm and addiction.
Our main goals are to prevent use, improve addicts’ quality of life and decrease the number of deaths due to overdoses of non-medical drug use. 

The work of ECAD rests firmly upon the spirit of the UN conventions on narcotic drugs which limit the use of narcotic drugs to solely medical and scientific purposes in ECAD’s member cities.
ECAD aims to improve the health of the member cities inhabitants and seeks to promote evidence based and humane drug policies firmly rooted in empirical science.
We believe societies can affect the scale of their drug problems by making concerted efforts towards prevention, treatment, recovery and control. 

ECAD believes harm reduction is not in conflict with a drug free vision, or a drug free life for the individual. We are in favour of harm reduction to the extent that it does not normalize non-medical drug use. Drug use should primarily be addressed through health and social interventions as well as alternatives to incarceration. Drug addiction should be met with a variety of health and social measures, not punishment.

ECAD serves the interests of its member cities by offering knowledge and tools for them to constantly improve their actions and policies to prevent drug use, reduce harm and facilitate recovery"
.

 
Sverige mot Narkotika,
SMN 2017 i Eskilstuna
 Åke Setreus, ECAD, kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson och landshövding Liselott Hagberg hälsar Drottning Silvia välkommen
Bild: Drugnews.nu

Konferensen visar på enighet i narkotikafrågan
Konferensen pågick i två dagar, september 20-21, och arrangerades av Eskilstuna kommun i samarbete med  ECAD och Folkrörelser mot droger. Kommunalrådet Jimmy Jansson (S) var mycket nöjd med att Eskilstuna fått äran att arrangera evenemanget.
–Det är bra för besöksnäringen men framför allt eftersom vi har en problematik med narkotika precis som i övriga landet, sa Jansson.
Åke Setréus som är ordförande för organisationskommittén för Sverige mot Narkotika, SMN, sade:
–Konferensen visar att vi står enande för en restriktiv narkotikapolitik. Det är fantastiskt bra att Drottningen deltar och visar uppskattning för vårt arbete, säger Setréus.


 Prof. Bertha Madras från Harvard Medical School pratade om hur ökade utskrivningar av olika smärtstillande läkemedel, så kallade opioider, kan få stora konsekvenser. I USA har man sett att det bidrar till ett ökat missbruk av läkemedel. Prof. Madras varnade för medikaliseringen av vissa preparat, som marijuana för smärtstillande ändamål.

–Nästa steg är legalisering. Även om man har kontroller så finns det alltför starka krafter i samhället som vet att man kan tjäna pengar på människors missbruk, sa Prof. Bertha Madras.  Men stigmatisera inte de enskilda människorna underströk hon.

Det handlar inte om ett ”krig mot narkotikan”, utan om att försvara våra hjärnor och slå vakt om vår mänsklighet, sade Prof. Madras och fick applåder.
 
Bild: Drugnews.nu  Konferenspubliken
Sverige Mot Narkotika i Eskilstuna (fortsättning):
Tullen beslagtagit 36 kilo heroin – bara i år

Rikspolischefen Dan Eliasson och Therese Mattsson, generaldirektör för Tullverket, var också på plats för att prata om hur deras respektive myndighet arbetar mot narkotika.
Varje dag kommer det in upp emot 200 000 brev och paket till Sverige. Med 2000 anställda hinner vi inte kontrollera alla, konstaterade Therese Mattsson.
Ändå har Tullverket gjort betydligt fler beslag hittills i år jämfört med 2016, enligt Mattsson. Till exempel har tullpersonalen beslagtagit 36 kilo heroin i år, förra året fick de tag i tre kilo på hela året.
– Det behövs mer personal för att stärka gränskontrollen. Idag har vi faktiskt inte dygnet-runt-bevakning på någon plats i landet, inte heller Öresundsbron, utan flyttar runt mobila enheter, sade hon till tidningen Drugnews efteråt.


Therese Mattsson, Generaldirektör för Tullverket och Dan Eliasson, rikspolischef.
Bild: Drugnews.nu

Rikspolischefen: ”Vi gör väldigt mycket, men det räcker inte”

Rikspolischef Dan Eliasson har jobbat i motvind och är pressad av politiker, polisanställda och en polisens svaga uppklaringsstatistik. Han tillstod i talet att han inte trott att situationen var så allvarlig som den var när han fick uppdraget. Han citerade Churchill: ”även om ni gör mycket, så räcker det inte, ni måste göra mer”.
– Vi trendar inte rätt. Mer måste göras mot narkotikan, antalet problemområden har ökat, några finns även här i Eskilstuna, vi möter mer våld och skjutningar, men jag ser en ljusning i tunneln, sade Eliasson.
Terrorhot och gängbrott tar mycket resurser, men enligt Eliasson börjar utredningsresultat vända åt rätt håll och ett unikt samarbete bedrivs med tolv myndigheter mot droger och andra brott.
Nu har han lovats över sju miljarder kronor extra under tre år för att anställda fler poliser, utbildning och vända utvecklingen.


Dubbelbestraffning – kvinnor och missbruk


Sara Woldu från KRIS-Stockholm är känd från SVT:s tittarsuccé ”Aldrig backa”. Hon pratade bland annat om unga kvinnors utsatthet när de lever i missbruk. I panelen fanns också Annika Ljung från Södermalmspolisen.
–Det finns ett stort mörkertal bland unga tjejer som missbrukar. Vi måste bli bättre på att fånga upp dem, säger Annika. Sara tog även upp vikten av drogfria behandlingar.Leena Haraké, Margareta Nyström, Sara Woldu och Annika Ljung deltog i seminariet Kvinnor och missbruk – dubbelt förtryck.
Foto: @ Joakim Berndes

Sverige mot Narkotika 2017 i Eskilstuna
Årets ECAD Pris :
Från fängelse till socialt arbetskooperativ


Konferensen avslutades med att årets ECAD-pris tilldelades arbetskooperativen Vägen ut! i Göteborg. Vägen ut! startades för 15 år sedan och har sedan dess expanderat från år till år. Idag består verksamheten av 12 sociala företag. Vägen ut! erbjuder idag meningsfulla jobb och sysselsättning till människor som har missbruk i bagaget, kriminella tankemönster, psykisk problematik, funktionshinder och stresskänslighet.
 

ECAD studiebesök till San PatrignanoÅrets ECAD-studiebesök till San Patrignano, en av största rehabiliteringscentra i världen, ordnades i samband med WeFree-dagarna 10-11 oktober.
 
We Free-dagarna organiserades av San Patrignano för tionde gången. Under dagen kommer skolklasser och föräldrar från överallt i Italien för att delta i San Patrignanos aktiviter, och lära om vikten av att avstå från droger. Förutom de två WeFree-dagarna, samlar San Patrignano under året upp till 15 000 ungdomar utifrån, som därmed blir en del av We-Free-projektet.
 
Vår grupp på 20 personer deltog under två förmiddagar i politiska forum på hög nivå, med olika experter och beslutsfattare, denna gång bland andra utbildningsminister Valeria Fedeli och statssekreterare Gabriele Toccafondi,  professorer på olika universitet, rektorer, italienska föräldraföreningar och internationella talare, som Julie Schauer, grundare för Parents Opposed to Pot från USA.
 
Italien håller på att förändra sin syn på sambandet mellan skola och familj, samt uppdatera könsaspektens betydelse i olika sammanhang, där flickor är mer utsatta för dåligt självförtroende och experimenterande med nya droger, som syntetiska katinoner och ketamin.
Roberta Potente från Departementet för Epidemiologi informerade om växande problem med spelberoende, 40 % av ungdomar mellan 15 och 19 år har provat på gambling, som är legalt från 18 års ålder. Årliga skolundersökningar har inletts och för nuvarande pågår 6 skolprojekt med information om spelberoende.
 
Utöver de politiska forumen fick ECAD-gruppen möjlighet att besöka olika workshops, yrkesutbildningar och arbetsplatser i San Patrignano. Vi fick också en mycket uppskattad enskild frågestund med de boende på behandlingscentret och specialister i tillfrisknande av narkotikaberoende.
 
Vi tackar San Patrignano för gästfriheten för vår grupp och hoppas återkomma nästa år!
Copyright © *2017*, *ECAD*, All rights reserved.


Our mailing address is:
ecad@ecad.net

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list