Våra tankar och hjärtan är med Stockholm

Våra tankar och hjärtan är med Stockholmarna som igår drabbades av ett terroristiskt vansinnesdåd. Minst 4 döda och ett femtontal skadade, vad vi vet än så länge.

ECADs personal befann sig i kontoret i stadsförvaltningens hus en bit bort från attentatsplatsen. Ryktesspridningen gjorde gällande att skjutningar skulle ägt rum även vid Fridhemsplan. Stanna kvar på kontoret eller ta sig hem till fots till familjerna blev plötsligt en fråga om reell risk för det egna livet.

Rädsla, osäkerhet och en känsla av overklighet men också bevarat lugn, solidaritet och förmåga att ändå hålla huvudet kallt karaktäriserade stockholmarna igår.

Ett antal riktiga hjältar kan redan nu skönjas. Först och främst förtjänar den lastbilschaufför som kämpade emot kapningen av lastbilen och ställde sig i vägen för den en eloge. Flera förbipasserande räddade människor in i affärer och caféer undan den skenande lastbilen med fara för eget liv. Andra stockholmare öppnade sina hem för nödställda pendlare och hjälpte till med logistik och livsmedel. Blåljuspersonalen förtjänar även de en eloge.

Mitt intryck av polisens och myndigheternas insatser för att säkra medborgarnas säkerhet och utreda den eller de som är skyldiga är mycket gott. Polismyndigheterna tycks samverka väl, vara inövade och professionella i sitt agerande gentemot både allmänhet och medier. Två gripanden har redan gjorts i norra Stockholm och polisen har varit väldigt närvarande på gatorna under gårdagen.

Nu hoppas vi att förövarna har blivit gripna och att vi kan lämna den akuta faran bakom oss. Framgent måste terrorn bekämpas med både hjärta och hjärna. Hjärtat och modet att inte låta rädslan ta över eller begränsa våra liv. Vår ilska skall riktas mot förövarna av dådet och alla dem som sympatiserar med, underlättar för eller aktivt bistår liknande dåd. Alla vi andra är en och samma.

Hjärna att förstå att vi hittills underskattat hotet från terrorismen. Polismyndigheterna har agerat föredömligt i detta fall men det preventiva arbetet har brustit. Inget samhälle kan helt förhindra dåd av detta slag men det går att göra mycket för att slå undan benen för individer och grupper som umgås med planer på terrorism. Vi känner till att vi har stora problem med organiserad brottslighet och jihadism som blir allt mer sammanflätade fenomen i ett växande antal stadsdelar där staten är på reträtt. Polisen har svårt att ingripa mot social oro och narkotikahandel samt förhindra att ungdomar lockas in i gängens värld.

Det brådskar att med kraftfull repression bekämpa de sovande celler och hemvändande IS-krigare vi vet finns i våra städer och som planerar dåd i andra Europeiska länder. Det brådskar också att bygga ihop alla oss andra till en och samma. Det senare med stort hjärta.

Erik Leijonmarck

Generalsekreterare Europeiska Städer mot Narkotika ECAD