Program för SMN i Eskilstuna

20-21 september 2017 är det dags för konferensen Sverige mot narkotika, en manifestation mot narkotika dit engagerade i narkotikafrågan kommer.

 

Konferensen 2017 är en träffpunkt för alla som är engagerade i narkotikafrågan: myndigheter, organisationer, folkrörelser och allmänheten. Strävan är att framöver låta Sverige mot narkotika konferensen årligen växa och återigen bli den viktiga opinionsbildande konferens den tidigare varit för alla som är intresserade i narkotikafrågan.

 

Registrera dig och se preliminära programmet här