Om ECAD Sveriges verksamhetsplaner för 2017

I samhällsdebatten om missbruk och narkotika i Sverige 2017 står våldet, de kriminella uppgörelserna men även den ökande narkotikarelaterade dödligheten i fokus. På många håll ute i landet sluts medborgarlöften mellan polis och kommunerna om vilka områden medborgarna önskar att polisen arbetar med. Det tycks som att medborgarna önskar se en prioritering mot lokal och småskalig narkotikahandel och synligt missbruk. Under året kan vi lyfta fram och driva denna fråga och den skulle kunna bli föremål för en intressant debattartikel på sikt.

Det är värdefullt att även lyfta fram insatser som görs av ECAD-städerna på narkotikaområdet. Gävle har under en lång tid varit synligt i ECAD-sammanhang med bland annat en genomgång av vattenanalyser och narkotikakommissionens arbete under Almedalsveckan. Staden anordnade även Sverige mot Narkotika 2016. Eskilstuna kommer anordna Sverige mot Narkotika 2017 och ämnar där visa upp hur man arbetar med vård och behandling. Göteborg fick tillfälle att berätta mer om stadens arbete på missbruksområdet under "Recovery" conferensen den 27 april (se "Recovery" Conference - Inbjudan till Göteborg" inlägget). Många spännande saker är på gång, bland annat med en ny strategi mot etablerat missbruk som kommer lanseras under året.

Under 2017 kommer ECAD-Sverige nätverket att vara representerat under Almedalsveckan och konferensen Sverige mot Narkotika som äger rum i Eskilstuna 20-21 september. Utöver dessa aktiviteter har nätverket möjlighet att närvara vid olika konferenser och evenemang såsom:

Svenska Narkotikapolisföreningens årsmöte 6-7 maj i Malmö,

 konferensen Förebygg.nu  15-16 november ( eller via Facebook här) : samt vid nätverksträffar såsom,

Förebygg Gävleborg den 17 maj i Bollnäs Kulturhus eller vid de av riksdagspartierna som håller kongresser under 2017.

Mot slutet av 2016 genomförde ECAD-Sverige ett studiebesök i Riksdagen och fick träffa ledamöter ur riksdagens nykterhetsgrupp samt folkhälsoministerns tjänsteman och politiskt sakkunniga Lina Glans. En dialog upprättades och besöket blev uppskattat av båda parter. Under 2017 bör vi få till stånd fler träffar av liknande karaktär.