Kommentar om ECAD och Stockholm

I nättidningen Drugnews kan man läsa en artikel om att Stockholm Stad har planer på att gå ur ECAD. Det vore ett hårt och oväntat slag mot det drogförebyggande arbetet i Stockholm Stad och i Europa.

Processen har hållits hemlig för oss samt även flera av stadens politiker. ECAD bestrider beslutet som vi menar vilar på delvis felaktig och ofullständig grund. Vi lägger här alla korten på bordet och uppmanar envar intresserad att ta del av beslutsunderlaget och vår promemoria om saken.

 

Klicka på länkarna nedan för att få dokument:

Stadsledningskontorets remiss som föreslår utträde ur ECAD

Socialförvaltningen som är enda remissinstans i frågan är positiva till oss och vår verksamhet

ECADs synpunkter och förtydliganden av sakförhållandena i remissen (PDF)

Till ECADs internationella hemsida