Kan Gotland bli narkotikafritt?

När Island för över 20 år sedan tog beslutet att verka för en narkotikafri ö var det flera som skrockade över den till synes orealistiska ansatsen. Idag är det färre som skrattar. Ungdomars drickande, rökande och narkotikaanvändande är nere på extremt låga nivåer efter att ha minskat 20 år i rad. Kvar återstår nästan ingenting. Nya normer har etablerats.

Vad hände och kan det upprepas annorstädes?

ECAD var inbjuden till Gotland fredagen 23 februari. I Visby hölls ett möte mellan ECAD, NBV och U-Fold med representanter för Region Gotland, Länsstyrelsen och frivilligrörelserna om Islandsmodellen. På videolänk fick vi höra Jon Sigfusson som är direktör för Icelandic Center for Social and Research Analysis (ICSRA) berätta om evidensbaserad primärprevention och hur forskningsstyrt, kontinuerligt förebyggande arbete har revolutionerat barn och unga vuxnas uppväxtvillkor. Modellen sprider sig sedan 2006 över Europa och fortsätter erövra land för land efter att både BBC och tidningen Independent uppmärksammat de häpnadsväckande resultaten under 2017.

Svenska kommuner gör mycket rätt för att förebygga narkotikaanvändande men de är inte perfekta. Vi kan lära oss otroligt mycket av Island.

Kontakta ECAD på ecad@ecad.net för att lära mer om detta eller läs på

https://planetyouth.community/