FN-Chef, professorer och en Kennedy visar internationellt stöd för ECAD

20 undertecknare av ett internationellt upprop i tidningen Dagens Samhälle skriver om vad ECAD har betytt för att lyfta fram drogprevention inom den internationella debatten och önskar att Stockholm väljer att kvarstå i ECAD. "Det här visar vilket brett stöd ECAD har internationellt och vilket stor roll Stockholms ledarskap spelar för alla oss som arbetar för att narkotikaproblem förebyggs" skriver ECADs generalsekreterare i en kommentar till tidningen Drugnews som också publicerat uppropet.