Ett nytt seminarium om utmaningar för ANDT-strategin

Torsdag 5 oktober 2017 inbjuder U-FOLDUppsala universitets Forum för forskning om läkemedels- och drogberoende – till Storseminarium: Nya utmaningar för ANDT-strategin i Uppsalas nyrenoverade universitetsaula.

I programmet finns bland andra Mats Ramstedt, forskningsansvarig vid CAN, som presenterar aktuella fakta kring bruk av alkohol, narkotika och dopning. Charlotta Rehnman-Wigstad, Socialstyrelsens ANDTS-samordnare, redogör för insatser kring narkotikarelaterade dödsfall, och Mathias Hallberg, professor vid Uppsala universitet, resonerar kring vad vi har att vänta inom drog- och dopningsfältet. Från Karolinska Institutet ansluter Anna Berman som talar om problematiskt spelande.
– Spelberoende har eskalerat till att bli ett folkhälsoproblem. Enbart i Sverige beräknas 134 000 personer i åldrarna 16-84 år ha problem med spel om pengar, 30 000 av dem bedöms vara i behov av vård. I DSM ingår nu hasardspelsyndrom som enda icke substansbetingade beroendesyndrom, och att den svenska spelmarknaden nu står inför en omreglering gör att vi behöver öka forskningen på området, säger Fred Nyberg.

Torsdag 5 oktober, klockan 9.30, inleder landshövding Göran Enander U-FOLD Storseminarium 2017.

Det är fri entré men med föranmälan här.

Inbjudan finns här.