ECAD KALENDER för hösten 2017

Vecka 40 och 41 föreläser ECADs generalsekreterare Erik Leijonmarck i Östersund och Luleå om narkotikapreventivt arbete i kommuner. 

Idag, 5 oktober, hålls en föreläsning för över 100 personer i Östersund, för länsstyrelsen i Jämtland.  Målgrupper är anställda i skolor, polisen, socialförvaltningen Östersund, Bräcke, Åre och Härjedalen. Detta är en del i föreläsningsserien Koll på Cannabis.

Kontakta oss på ecad@ecad.net om du vill boka en föreläsning i din kommun!

Mellan 9 och 11 oktober besöker ECADs internationella nätverk ett behandlingshem i San Patrignano nära Riccione i Italien. Studiebesöket sammanfaller traditionsenligt med WeFree days - preventionsdagar med fokus på ungdomar, skolelever, föräldrar och samhällsaktörer involverade i utbildningsprocessen, inklusive politiker på nationell och internationell nivå. ECAD nätverket representeras av Bollnäs i Sverige, Malta och Bulgarien, samt intresserade organisationer, RNS och IOGT-NTO.