ECAD föreläste vid Svenska Narkotikapolisföreningens Utbildningsseminarium i Västerås.

ECADs generalsekreterare föreläste vid Svenska Narkotikapolisföreningens utbildningsseminarium för kommunanställda, behandlingspersonal, sjukvårdsanställda och socialförvaltning på ämnena ”Narkotikahandeln – ett säkerhetshot?” samt debatten om legalisering av cannabis.

Narkotikahandeln gavs en geografisk, tematisk såväl som historisk översikt och kopplades till hur den organiserade brottsligheten verkar i Sverige idag. Vilken roll spelar narkotika för våld och kriminalitet i Sverige idag och vad kan göras åt det?

Diskussionen om cannabis nagelfors med en genomgång av drogens hälsomässiga risker samt medicinska egenskaper, filosofiska resonemang om huruvida kollektivet har rätt att begränsa individen från att fatta skadliga beslut samt slutligen huruvida förbudet är framgångsrikt eller om det finns andra former av kontroll som är bättre.

Den som vill kan kontakta ECAD på ecad@ecad.net för liknande föreläsningar