Drottning Silvia Inviger 2017 års Sverige mot Narkotika i Eskilstuna

Årets Sverige mot Narotika har precis avslutats i Eskilstuna. Konferensen var välbesökt med 300 besökare och internationella talare från USA, Island, Bosnien och Italien. Drottning Silvia inledde med ett anförande om varför det är viktigt att stå samlade mot narkotikan och att vi tillsammans kan skydda våra barn och unga från droger.

Kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson (S) och Landshövding Liselott Hagberg höll även de starka och personliga anförande om narkotika och hur arbetet fortgår i Eskilstuna.

Rikspolischef Dan Eliasson beskrev de åtgärder som vidtas inom polisen för att beivra narkotikabrott och vända utvecklingen i de utsatta områdena. "Vi behöver göra mer än allt vi kan" är en mening som stämmer till eftertanke och illustrerar att hela samhället måste hjälpas åt för att kunna bryta den negativa trenden. 

Generaltulldirektör Therese Mattson beskrev de svårigheter Tullen har för att kunna kontrollera och försvåra den illegala varutransporten till Sverige. 2000 anställda sprids ut väldigt tunt runt landets gränser och ska dessutom kontrollera 200 000 postförsändelser dagligen. Trots detta gjorde man 2500 beslag hittills under 2017 samt 36 kg heroin, 636 kg amfetamin och 1500 kg cannabis. 

Karin Jordås, generalsekreterare för Mentor, berättade om organisationens arbete med att skapa förebilder för ungdomar och unga människor i missbruk.  

Konferensens huvudtalare var professor Bertha Madras från Harvard som redogjorde för hur USA har fått en opioidepidemi som tar livet av över 60 000 amerikaner årligen. Den felaktig föreställningen att man inte kan bli beroende av opioider om de används medicinskt lade grunden till att patientgrupper och läkemedelsföretag kunde öka trycket på läkarna att överförskriva opioider även i de fall där de har tveksam effekt på att lindra smärta och andra alternativ kunnat erbjudas. En stor grupp amerikaner blev beroende av preparaten. När tillgången sedemera skärptes fick dessa tillgodose sitt behov av opioider på den svarta marknaden vilket gjort att efterfrågan på illegalt heroin och fentanyler skjutit i höjden. Sverige är ännu inte i USAs situation. Vår förskivningen av opioider ligger på 1/5 av USAs. Dock ökar den narkotikarelaterade dödstalen även här och fentanyler och andra opioider står för lejonparten av dödsfallen. 

Efter dessa inledande föredrag hölls ett stort urval av föreläsningar, seminarier och workshops som kommer att tillgängliggöras i form av powerpointbilder (september) och filmer (senare i höst) på ECADs hemsida och på Eskilstunas hemsida. 

Att tillfriskna från missbruk 

Sara Woldu, Germay Woldu, KRIS

Vad tycker FN:s medlemsstater om narkotika?
Linda Nilsson, Generalsekreterare WFAD

Recovery-rörelsen 
Boro Goic, Ordförande RUN, Bosnien-Herzegovina

Internationella trender i narkotikapolitiken

Vad diskuteras inom FN?
Hur fortskrider det internationella samarbetet mot narkotika?
Linda Nilsson, Generalsekreterare WFAD
Erik Leijonmarck, Generalsekreterare ECAD

Narkotikan i Sverige och i Europa
Hur står sig den svenska modellen?
Ulf Guttormssson, Avdelningschef CAN

Vad beror den ökande narkotikadödligheten på?
Anna Fugelstad, forskare Karolinska institutet
Fred Nyberg, professor i biologisk beroendeforskning Uppsala universitet

Brottsbekämpning: Vad kan svenska städer lära av New York?
Sven Ahlbin, tidigare chef länskriminalpolisen i Västra Götaland
Olle Wästberg, tidigare Sveriges generalkonsul i New York

Preventiva och förebyggande insatser

Tidig uppmärksamhet - Snabba insatser
Beroendecentrum ung: Eskilstuna
Förebyggande fältarbete: Eskilstuna

Evidensbaserad primärprevention sprider sig över världen
Professor Inga Dóra Sigfúsdóttir, Project Director Youth in Europe, Island

Effektivt ANDT-arbete 
Staffan Hubinette, föreläsare Narkotikafri skola
Jens Vennerström, ANDT-coach Västerås 

Rehabilitering, vård och behandling av narkotikamissbrukare

Drogfrihet - ett steg på vägen mot tillfrisknande
Boro Goic, Ordförande RUN, Bosnien-Herzegovina
Antonio Boschini, San Patrignano, Italien

Samverkan ger snabb och effektiv behandling
Vägens beroendemottagning Eskilstuna
Öppet intag & Vårnäs behandingshem

LARO i praktiken - Ansvarsfull förskrivning av läkemedel
Lars-Åke Björklund, medicinskt ansvarig för LARO-programmen i Gävleborg
Germay Woldu, Ordförande KRIS Stockholm

San Patrignano - Världens största rehabiliteringscenter för narkomaner 

Rättsväsendet och kontrollpolitik

Arbete mot öppna drogmarknader och gatulangning
Annika Ljung. polis Södermalm, Stockholm
Lennart Karlsson, polis, Stockholm

Missbruksvård i samverkan utan revir och partikäbbel
Marina Johansson, Kommunalråd (s) Göteborg
Johan Fäldt, ledamot Social Resursnämd (m), Västra Götalandsregionen

Utsatta områden - Narkotika, våld och kriminalitet
Kim Nilvall, utredare polisen, Utvecklingscentrum Väst
Niklas Andersson, Kriminalinspektör, Järva

Hur stoppar vi Nätdrogerna?
Niklas Lindrot, Kriminalinspektör

Folkrörelsernas arbete för en restriktiv narkotikapolitik

Kvinnor och missbruk - dubbelt förtryck
Leena Haraké, KSAN
Sara Woldu, Mammagrupper KRIS
Margareta Nyström, Föräldraföreningen mot narkotika
Annika Ljung, polis Södermalm, Stockholm

Från krigszon till riskzon - om att vara ensam, utsatt och utvisningshotad
Abdulahi Cadaani, Socialpedagog
Mohamed Raage, ordförande SIMON Luleå

Genom att hjälpa andra  hjälper man sig själv
Paul Barath, KRIS

Germay Woldu, Livsstilskoordinator KRIS

Anhörig - Hur motverkar vi medberoende
Beroendemottagningen Vägen
Lena Larsson, AMD - anhöriga mot droger. 

Avslutning

Hur Island drastiskt minskade sina problem med droger
Professor Inga Dóra Sigfúsdóttir, Project Director Youth in Europe, Island