Almedalen 2017

 

Även i år deltar ECAD i Almedalsveckan mellan 2 och 9 juli. Tillsammans med Kriminellas Revansch i Samhälle (KRIS) och Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) kommer vi lyfta narkotikafrågan och diskutera aktuella ämnen. 

Vi ska stå på Hamnplan, tältplats 205.
 

Måndag 3 juli

10:00 - 10:30   Marijuanalegaliseringen i Colorado – hur ser det ut i skolorna?
Sedan några år är marijuana/ cannabis en laglig drog i delstaten Colorado i USA. Hur påverkar det situationen i skolorna? Åldersgränsen för köp är 21 år. Fungerar det? Det kommer motstridiga data från Colorado. Vad är det som gäller?

Medverkande:   Staffan Hübinette, lärare, författare, RNS

11:00 - 11:30   Global narkotikapolitik – är FNs narkotikakonventioner hotade?
Nästa stora FN-möte om global narkotikapolitik äger rum 2019. Kanada ska innan dess ha legaliserat cannabis. Kommer andra länder följa efter? Går det att hålla ihop det internationella samarbetet i så fall?

Medverkande:   Linda Nilsson, Generalsekreterare, World Federation Against Drugs

13:00 - 13:30   Är det socialliberalt att legalisera cannabis?
Till Liberalernas landsmöte i höst har Liberala ungdomsförbundet motionerat om att moderpartiet ska anta ett skademinimeringsperspektiv i narkotikapolitiken. Dessutom tycker LUF tycker sedan många år att cannabis ska legaliseras. Hur ska man se på detta ur socialliberalt perspektiv?

Medverkande:   Joar Forsell, ordförande, Liberala ungdomsförbundet
                          Gabriel Romanus, tidigare socialminister, riksdagsledamot, Liberalerna
Moderator:      Linda Nilsson

14:00 - 14:30   Cannabis – är det ett läkemedel?
Läkemedelsverket har beviljat ett par personer rätt att använda växtdelar från cannabisplantan som läkemedel. Vad finns det för stöd för det i forskningen? Hur ser det ut i andra länder i Europa? Kan växt-cannabis bli registrerat som läkemedel?

Medverkande:    Pelle Olsson, författare, journalist
 

Tisdag 4 juli

10:00 - 10:30   Vad krävs för att tillfriskna från narkotikamissbruk? Berättelser från 4 länder i Europa
Ett missbruk kan vara svårt att förstå sig på. Vem drabbas och hur tar man sig ur det? ECAD redogör för erfarenheterna från ett EU-projekt där behandlare från Italien, Belgien, Spanien och Sverige ger sin syn på tillfrisknande (recovery) från missbruk.

Medverkande:   Erik Leijonmarck, Generalsekreterare, ECAD
                           Janina Engström, Projektkoordinator, ECAD

11:00 - 11.30   Öppet intag till missbruksvården? Kommun och Landsting i samverkan
Att söka hjälp för sin beroende-problematik kan vara svårt. Hur uppmuntrar vi en tidig kontakt med vården för att underlätta chanserna att tillfriskna från missbruk? I Eskilstuna samverkar kommuner och landsting i "öppet intag" där anonym hjälp finns att få.

Medverkande:   Göran Gredfors, Kommunalråd, Moderaterna

13:00 - 13:30   Globaliserings avarter: Narkotika, Våld och Terrorism - hur hänger allt ihop?
Den globala narkotikahandeln betraktas både som ett folkhälsoproblem och ett hot mot nationell såväl som internationell säkerhet. Men är situationen verkligen ny och hur pass allvarligt är det? War on drugs eller Pax Mafioso? Vilka är våra alternativ?

Medverkande:   Erik Leijonmarck, Generalsekreterare, ECAD

kl. 14:00 - 15:00   Varför kommer missbrukarna tillbaka? Vad kan göras åt luckorna i missbruksvården?
Forskning visar att vårdkedjan kring en person med missbruk inte håller hela vägen. Enskilda effektiva men dyra insatser görs ogjorda när människor faller mellan stolarna och återfaller i missbruk. Hur kan luckorna täppas igen och vården göras effektivare? Göteborg visar vägen.

Medverkande:   Marina Johansson, Kommunalråd, Göteborg, Socialdemokraterna
                           Linda Nilsson, Utvecklings-ledare, Göteborg Stad

Torsdag 6 juli

15:00 - 15:30   Åka fast för ringa narkotikabrott – är det vård eller straff som gäller?
Själva bruket av narkotika är förbjuden i Sverige. I Muminprojektet i Stockholm samarbetar polisen, socialtjänsten och sjukvården om insatser när ungdomar använder narkotika och på så vis gör sig skyldiga till ringa narkotikabrott. Varför ska samhället ingripa, hur går det till och vad händer sen?

Medverkande:   Annika Ljung, chef för narkotikagruppen polisen Södermalm i Stockholm
                           Mikael Jeppson, chef Framtid Stockholm, Socialtjänsten

-----------------------------------------------------------------------------------------