Aktuellt

Förebygg Gävleborg 17 maj 2018 - nytt program

Publicerad: 2018-05-03

Vi kraftsamlar gemensamt igen - den 17 maj i Söderhamn - inom området alkohol, narkotika, doping, tobak (ANDT).

Tid: 9.15 - 16.30

Plats: Centrum för flexibelt lärande, S. Järnvägsgatan 7, Söderhamn

En dag för kunskap och samverkan mellan myndigheter och frivilligsektorn i hela landet.

...

ECAD gästföreläser om strategier för att hantera narkotikaproblemet

Publicerad: 2018-04-25

Vad gör Sverige och världen mot narkotika?

Så lyder rubriken på ECAD:s föreläsning vid SNPF:s årsmöte i Karlstad den 28 april, lördag.

Narkotika har sedan tusentals år tillbaka använts för berusning, som läkemedel eller i religiösa syften. Trots internationella konventioner och en gemensam samsyn om att narkotikan är gränsöverskridande finns det ett antal olika förhållningssätt...

Inbjudan till fördjupad narkotikautbildning

Publicerad: 2018-04-05

Projektet Prevent Don`t Promote i samarbete med Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet (NBV) och Sveriges Landsråd för alkohol- och narkotikafrågor (SLAN) inbjuder till en fördjupad narkotikautbildning.

3 tillfällen i vår med deltagandet i alla utbildningsdagar. Bästa lämpliga experter på områden bjuder på spännande...

Kan Gotland bli narkotikafritt?

Publicerad: 2018-02-27

När Island för över 20 år sedan tog beslutet att verka för en narkotikafri ö var det flera som skrockade över den till synes orealistiska ansatsen. Idag är det färre som skrattar. Ungdomars drickande, rökande och narkotikaanvändande är nere på extremt låga nivåer efter att ha minskat 20 år i rad. Kvar återstår nästan ingenting. Nya normer har etablerats.

Vad hände och kan det upprepas...

Välkomna till årets konferens i Göteborg!

Publicerad: 2018-02-21

Varmt välkomna till årets stora narkotikakonferens! Missa inte två dagar av högintressanta diskussioner om hur våra städer bäst tar sig an narkotikaproblemen.  Konferensen rör både svenska och internationella förhållanden. Tung internationell expertis kommer att finnas på plats.

Hur kan det förebyggande arbetet bättre organiseras? Hur kan sociala och ekonomiska insatser kombineras med...